На вниманието на учениците

 

График за провеждане на родителски срещи през учебната 2022/2023 г.

 

Списък с учебниците за 2022-2023 г.

 

График за провеждане на изпити за Самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

 

Съобщение за провеждане на поправителни изпити

 

Ред и организация за провеждане на поправителни изпити

 

График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за Самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година.

 

уч. год.
2021/22
График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за XII клас

Уважамеи Ученици,

Графика за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за XII клас можете да изтеглите от прикаченият по-долу файл.

 

Изтеглете файла тук

 

уч. год.
2021/22
Безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа

Уважамеи Колеги, Родители и Ученици,

Информираме Ви , че е отворена безплатна телефонна линия за психологическа подкрапа.

Прочетете повече тук.

 

Заявление за отпускане на стипендии за втори срок през учебната 2021/2022 г.

 

ВИДОВЕ СТРИПЕНДИИ, КРИТЕРИИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕТО ИМ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

а Заповед относно стипендиите през втори срок на учебната 2021/2022 г.       Прочети

1 Заповед за провеждане на учебни занятия 24.02.2022г -        Прочети

 

1 Заповед за провеждане на учебни занятия 21.02 - 25.02.2022г -        Прочети

Заповед за провеждане на учеби занятия 14.02 - 18.02.2022г -        Прочети
Заповед за провеждане на учеби занятия 07.02 - 13.02.2022г -        Прочети
Заповед - междусрочна ваканция -        Прочети
Заповед за провеждане на учеби занятия 28.01.2022г -        Прочети
Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ-ДИППК -        Прочети
План за информационна кампания за ДЗИ и ДИППК -        Прочети
Заповед за провеждане на учеби занятия 24-28.01.2022г -        Прочети
Заповед - Забрана за тютюнопушене        Прочети
График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за самостоятелна форма на обучение - м. февруари 2021/2022г        Прочети
Заповед за присъствено обучение XII а -        Прочети
Заповед за провеждане на учеби занятия от 13.12.2021г -        Прочети
Заповед за провеждане на учеби занятия от 7.12.2021г -        Прочети
Осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация на COVID-19 и в условията на обучение в електронна среда        Прочети
Заповед за възобновяване на учеби занятия        Прочети
График за провеждането на учебните занятия на ротационен принцип и разпределението на паралелките по стаи в периода 02.12 – 10.12.2021г. 2021/2022г        Прочети
Държавни зрелостни изпити 2021/2022г        Прочети
Национално външно оценяване 2021/2022г        Прочети
Списък с необходимите учебници за 2021/2022г Прочети
Ученически съвет        Прочети
Седмично разписание на учебните часове        График
Критерии за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендии        График
Заповед - Забрана на внасяне на храни и напитки        Прочети
Правилник за дейността на ПГТ през учебната 2021/2022г.        Прочети
График контролни работи и класна работа,I срок- 2021/2022г.       Прочети
График консултации, I срок- 2021/2022г.        Прочети
План за действие за безопасност на движението по пътищата за 2021г        Прочети
Процедура за обучение в самостоятелна форма        Прочети
  Заявление за обучение
  Заявление за явяване на изпити
График контролни работи и класна работа,I срок- 2021/2022г.        Прочети
Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 дни)        Отвори
* Уважаеми родители/настойници, молим заявлението да се попълва коректно, подробно и своевременно.
Заповед за присъствено провеждане на учебни занятия от 31.05.2021г. Заповед № РД-08-415/27.05.2021
Заповед за присъствено провеждане на учебни занятия от 05.05.2021г. Заповед № РД-08-376/29.04.2021
Заповед за присъствено провеждане на учебни занятия от 12.04.2021г. Заповед № РД-08-326/09.04.2021
Заповед за присъствено провеждане на учебни занятия от 04.02.2021г. Заповед № РД-08-219/27.01.2021
Провеждане на учебни занятия чрез ОРЕС в периода 22.12.2020г. - 31.01.2021г. Заповед № РД-08-200/21.12.2020
Съгласно Протокол № 4/13.11.2018 г. на Педагогическия съвет на ПГТ–Бургас е прието решение за осъществяване на медиация. Прочети