Предстоящи:Проведени:
                     

Отчет за първо тримесечие на 2022 г.

 

1 Годишен отчет за 2021 г. отвори

 

Отчет за третото тримесечие на 2021г. отвори

                      Отчет за второ тримесечие на 2021г. отвори

                      Бюджет за 2021г. отвори

                      Отчет за първо тримесечие на 2021г. отвори

                      Годишен отчет за 2020г. отвори

           На 23.10.2020г. в учителската стая на ПГТ от 10:00 - 10:20ч, се проведе Общо събрание, на което бе направен отчет за третото тримесечие на 2020г.
                      Отчет за третото тримесечие на 2020г. отвори

          На 13.07.2020г. се проведе Общо събрание, на което бe направен отчет за второ тримесечие на 2020г. Събранието бе проведено в Тиймс.
                      Отчет за второто тримесечие на 2020г. отвори

          На 30.04.2020г. от 16:30ч. се проведе Общо събрание, на което бe направен отчет за първото тримесечие на 2020г. Събранието бе проведено в Тиймс.
                      Отчет за първото тримесечие на 2020г. отвори

                      План на бюджета на ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" за 2020 год. отвори

          На 23.01.2020г. от 13:10ч. се проведе Общо събрание, на което бe направен отчет за последното тримесечие на 2019г. и се обсъди и прие форма на разходване на фонд СБКО за 2020 година.
                      Годишен отчет за 2019г. отвори

                      Отчет за трето тримесечие на 2019г. отвори

          На 10.04.2019г. се проведе Общо събрание за отчитане на първото тримесечие за 2019г. на утвърдения за 2019г. бюджет на училището. Отчетът беше единодушно приет от Общото събрание.
                      Отчет за първо тримесечие на 2019г. отвори
                      Утвърден бюджет за 2019г. отвори

          На 28.01.2019г. от 13.10 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за отчитане на изразходваните бюджетни средства за за периода октомври-декември 2018г.
                      Отчет за периода октомври-декември 2018г. отвори

          На 23.10.2018г. от 13.10 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за отчитане на изразходваните бюджетни средства за за периода януари-септември 2018г.
                      Отчет за периода януари-септември 2018г. отвори


Проведени:
          На 06.07.2018г. от 11.00 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за отчитане на изразходваните бюджетни средства за второ тримесечие на 2018г.

          На 26.04.2018г. от 13.00 часа, се проведе Отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за отчитане на бюджета за първо тримесечие на 2018г.
                      Отчет за първо тримесечие на 2018г. отвори

         На 29.03.2018г. от 13.00 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за запознаване и приемане на бюджета за финансовата 2018г.
                      Рамка на бюджет 2018г. отвори

          На 30 януари 2018г. от 15.45 часа, се проведе Общо събрание за отчет на изпълнението на бюджета за финансовата 2017г.
                      Годишен отчет за 2017г. отвори
                      Протколи отвори

          На 18.10.2017г. от 9.45 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров".


Проведени:
          На 24.04.2017г. от 13.20 часа, се проведе Отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за отчитане на бюджета за първо тримесечие на 2017г.

                      Отчет за първо тримесечие на 2017г.

          На 22.03.2017г. от 18.30 часа се проведе заседание на Обществения съвет към училището за представяне на Проекта за бюджет за 2017г.
          На 15.03.2017г. от 13.20 часа, се проведе Отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за приемане бюджета за 2017г.
          На 30.01.2017г. от 13.20 часа, се проведе Общото отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за 2016г.

                      Годишен отчет за 2016г.
                      План за разпределението на бюджета за 2016г.
                      Отчет за първо тримесечие на 2016г.
                      Отчет за шестмесечие на 2016г.
                      Отчет за трето тримесечие на 2016г.

1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата