уч. год.
2021/22
Безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа

Уважамеи Колеги, Родители и Ученици,

Информираме Ви , че е отворена безплатна телефонна линия за психологическа подкрапа.

Прочетете повече тук.

15
сеп`21
        ОТНОСНО: Осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация на COVID-19 и в условията на обучение в електронна среда - Прочети
15
сеп`21
        ОТНОСНО: информиране на родителите на деца записани в осми клас на държавно или общинско училище , за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година - Прочети


            Уважаеми родители,

      Ние, учителите от Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”, работим отдадено в полза на Вашите деца, с ясното съзнание, че те са бъдещето на държавата и родината.
        Огромните ни усилия са насочени в посока на даване на фундаментални знания, във възпитаването на добродетели, придобиване на професионални знания и умения в сигурна и благоприятна за тяхното развитие среда.
        От изключително значение за успешната ни работа е Вашата съпричастност и разбиране за голямата отговорност на българския учител.
        Благодарим ВИ за това, че имаме осъзната обща цел! Благодарим ВИ за това, че сте до нас!


Полезна информация за Вас родители

    В изпълнение на краткосрочна мярка по т. 4 от Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме информация за доставчици на социални услуги за деца на територията на община Бургас, които имат ресурси и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители.

Социални звена - Връзка с официалния сайт на Община Бургас
1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата