„Знаещият е силен, можещият е успешен“
Договор 2016-1-BG01-KA102-023190
финансиран по програма “Еразъм+” на ЕС
КД1
Образователна мобилност

           Членството на България в ЕС отвори пред всички ни, но особено пред младите хора, много нови възможности и перспективи. Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и науката поставят младите хора в центъра на дебата за бъдещето на Европа, от тях зависи бъдещата конкурентоспособност на нашите икономики, т.к. те са динамични, умеят да работят с нови технологии, с компютри и чужди езици – умения силно ценени на пазара на труда. Нови перспективи за младите хора и тяхната реализация се откриват и в сферата на образованието с възможността за професионална мобилност – вече не е нужно кариерата да се ограничава с едно постоянно работно място. Всеки млад човек може по всяко време да смени работата си и да приеме нови предизвикателства, което ще му донесе допълнителни възможности за развитие и професионален растеж. И като говорим за перспективи това, което със сигурност можем да отбележим са по-добрите възможности за развитие и за прогрес.
           В ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров”гр. Бургас е в ход проект „ЗНАЕЩИЯТ Е СИЛЕН, МОЖЕЩИЯТ Е УСПЕШЕН”, Договор 2016-1-BG01-KA102-023190. Проектът се финансира по програма “Еразъм+” на ЕС и следва нейните цели за подобряване на качеството на професионалното образование и обучение в Европа, като дава възможност на учащи и служители в професионални училища да провеждат стажове в чужбина. Двегодишният проект включва провеждане на образователни мобилности на ученици и учители в партньорско училище в гр.Алмерия, Испания. За учителите са предвидени срещи с преподаватели от партньорското училище, посещения на уроци и практичеси занятия, споделяне на опит. По предварително изготвена работна програма учениците практикуват в учебната база на домакина и при работодатели.
           За първата от двете заложени в проекта групи от ученици вече се проведе мобилност в периода от 30.10.2017 до 12.11.2017г. Професионалната мобилност зад граница носи възможности за запознаване с други култури и усъвършенстване владеенето на чужд език. Обучаемите придобиват нови професионални и лични умения, развиват своята квалификация, самочувствие и комуникационни способности, изграждат нов поглед върху нещата и виждат различните перспективи, избират най-подходящата работа, могат по- лесно да намерят постоянна, временна или сезонна работа. Резултатите на участниците се удостоверяват чрез сертификат за мобилност в европейски формат. Документът съдържа записи за поставените задачи и придобитите умения и дава предимства при кандидатстване за работа. На 19 януари 2018г. в културен център Морско казино се състоя събитието Моят ЕРАЗЪМ+. За популязиране напредъка на проект „ЗНАЕЩИЯТ Е СИЛЕН, МОЖЕЩИЯТ Е УСПЕШЕН” на ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров”гр. Бургас се състоя презентиране на процесите свързани с подготовката и провеждането на заложените мобилности. За финал на събитието, ученици и учители получиха своите сертификати Европас Мобилност.


https://www.facebook.com/pgtburgas/posts/1984092375142225?notif_id=1516528102862137
http://bnr.bg/burgas/post/100922381/tri-burgaski-uchilishta-s-kolokvium-po-erazam
https://chernomorie-bg.com/post/tri-burgaski-uchilishta-s-kolokvium-po-erazam-8477

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата