Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места - в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения.

      Първата специфична цел на проекта е да се въведе алтернативен модел, базиран на швейцарската практика, където учебните планове се разработват въз основа на непосредствен професионален опит във фирмите.

      Проектът предвижда учениците в 11 и 12 клас да работят по 3 дни в седмицата във фирма, а само 2 дни да ходят на училище. Работата им ще бъде с трудов договор, разработен от Министерството на труда и социалната политика за работа на непълнолетни. Също така, швейцарският модел предполага, че в 10-ти клас учениците посещават фирмата партньор веднъж седмично, за да бъдат подготвени за своята практика в 11 и 12 клас. Тази практика в 10-ти клас се извършва на базата на договор за практическо обучение между ученика, фирмата и училището.

      Това е една от причините ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГР БУРГАС да се включи в проект „Домино”. Той дава възможност учениците да придобият и теоретични, и практически знания, умения и компетентности.

      В момента има една паралелка, в която учащите се обучават по този проект - 9 К КЛАС, ПРОФЕСИЯ „ГОТВАЧ“, СПЕЦИАЛНОСТ„ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ“.

      По време на първата фаза (9-ти клас),вниманието е насочено към общото образование. При втората фаза (10-ти – 12-ти клас) приоритет е професионалното образование, при което учениците са в реална работна среда. В края на образователния курс учащите полагат държавни изпити в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Закона за професионалното образование и обучение.

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата