Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища -   прочети
                    Заявление за приемане изтегли
                    Заявление за преместване изтегли
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити -   прочети
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити -   прочети
Издаване на диплома за средно образование -   прочети
Издаване на удостоверение за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност -   прочети
Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация -   прочети
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование -   прочети
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи -   прочети
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2020/2021г.) -   прочети
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2020/2021г.) -   прочети
1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата