ino

         Добре дошли при нас!
                                                    Отличният професионален избор!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ В ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. БУРГАС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ, ОТ 08.11.2021г. (ПОНЕДЕЛНИК) УЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ПГТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС). УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022г. И ЩЕ СА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ПО 40 МИНУТИ ЗА УЧЕБЕН ЧАС, СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕНОТО ДНЕВНОТО РАЗПИСАНИЕ. ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГТ С ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ.
ПГТ "Проф-др. Асен Златаров" - гр. Бургас
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ на учебно-производствен комплекс "Младост"

Условия на конкурса, документи


За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com