Добре дошли при нас!    Отличният професионален избор

                                                                                                                                                                                    ПГТ     Ресторант "Младост" -->

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОДОВЕ НА ПАРАЛЕЛКИ И БРОЙ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. БУРГАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г.


На вниманието на зрелостниците, родителите и квесторите!

      Във връзка с организиране и провеждане на присъствено обучение и дейностите в институциите в системата на предучилищното и училищното образование - Декларация за родители COVID 19

       Съгласно Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката датите за провеждане на държавните зрелостни изпити за сесия май- юни се изменят и определят, както следва...Прочети
Видео инструкция ДЗИ 2020
       В двата изпитни дни – 01 и 03 юни 2020 г.

– Учениците, които ще полагат ДЗИ в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, се пропускат от 8:00 в сградата на училището. Учениците са длъжни да носят лични предпазни средства, служебна бележка, лична карта, 2 бр. черни химикали и голям прозрачен плик за лични вещи.

– Квесторите, които ще дежурят в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, следва да се явят в сградата на училището в 7:45ч. Квесторите са длъжни да носят лични предпазни средства, бадж и заповед от съответното училище.

Инструктаж на зрелостника              Инструктаж за квестора             Инструктаж за учителя консултантНа вниманието на родители и ученици!!!    АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE365 И ДОСТЪП


    Съобщение

             Уважаеми ученици,
    Както вече сте научили от 16.03.2020г. всички училища в страната преминаха към обучение в електронна среда, поради наложеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коварния коронавирус – COVID 19, след като със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. министърът на здравеопазването Кирил Ананиев преустанови учебните занятия.
    Ние, ръководството и учителите на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, в грижата си за опазване на вашето здраве, създадохме условия за безопасно обучение от разстояние, което ще позволи да общуваме ефективно и в спокойна домашна обстановка.
    Скъпи ученици, надяваме се нашият опит за онлайн обучение да бъде максимално успешен и интересен за вас и вие да участвате активно в целия процес по дистанционния обмен на информация и данни. Почти всички учители се включват в преподаването в ел. среда с разработени от тях материали и такива, подбрани от световното интернет пространство. От вас се изисква само да следвате часовете си съгласно седмичното разписание и да си изпълнявате поставените задачи в срока, указан от учителя. Ще имате и оценки в ел. дневник.
             Уважаеми родители,
    Искрено се надяваме да ни подкрепите в усилията ни да бъдем максимално полезни и да не прекъсваме връзката между училището и вашите деца. За целта поддържайте постоянна обратна връзка с класния ръководител на класа, за да се информирате как участва и се справя вашето дете.
     Ако изпитвате някакви затруднения в осигуряването на постоянен достъп до интернет ни уведомете своевременно, за да предприемем евентуалните мерки и да се опитаме да ви помогнем.
     Вярваме, че всички заедно ще успеем да се справим с това предизвикателство.
     Оставаме на разположение за въпроси и предложения.

Силвия Пехливанова
Директор


Заповед на министър Кирил Ананиев за удължаване на противопидемичните мерки

          Във връзка със създалата се ситуация, от 6.04.2020 г. учениците от ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас ще се обучават в електронна среда по преработена седмична програма при следния график: отвори

Учебна програма и график за периода 13.04-16.04.2020г.
Учебна програма и график за 1; 3 и 5.06.2020г.

                                                           Уважаеми родители и ученици,
     Информираме Ви, че всеки ден по телевизия Канал 0 - RN MEDIAGROUP ще се излъчват видео уроци в помощ на обучението на децата в ДГ и учениците. Представените уроци са разработени от учители от детски градини и училища от област Бургас и целят да подпомогнат обучението в електронна среда.
      Всеки ден по Канал 0 ще се анонсират уроците, които ще се излъчват през следващия ден. Начален час 10.00 часа. Блокът от видео уроци ще се повтаря и следобед с начален час 16:15 часа.
     В условията на извънредното положение и криза, психологичната подкрепа и консултиране имат важна роля не само в процеса на подкрепа на учениците, а и нa техните семейства.
     В тази връзка ще се осъществява консултиране и на родители, както и на учители при необходимост.
     Консултирането и психологичната подкрепа ще се осъществяват след заявка и по график, според взаимните възможности. Може да се реализират по телефон, както и чрез различни онлайн приложения за аудио и видео връзка.
          Координати на специалистите от ПГТ „Проф. д-р А. Златаров“ - Бургас:
     Светлана Карастоянова, училищен психолог - тел. 0876 38 59 15
     Стоянка Петкова, педагогически съветник – тел. 0879 92 34 40.
     Бъдете здрави!
График за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители.
Мерки на координационния съвет за противодействие на кибертормоза и насилито в ПГТ -Бургас

към новините ...

На вниманието на учениците!


На вниманието на зрелостниците и родителите!

Съгласно Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката датите за провеждане на държавните зрелостни изпити за сесия май- юни се изменят и определят, както следва...Прочети

Инструктаж на зрелостника
На вниманието на зрелостниците сесия август-септември


График за СФО - сесия юли,2020г. отвори
График за провеждане на поправителна сесия - юли 2020 годинаСписък с необходимите учебници за 2019/2020г. изтегли

На вниманието на учениците в X клас – НВО!

Важни дати

- Български език и литература - 09.06.2020г. начало 08:00ч.
- Математика - 11.06.2020г. начало 08:00ч.
- Чужд език (по желание на ученика) - 17.06.2020г. начало 08: 00ч.
- Информационни технологии за измерване на дигиталните компетенции - по график в периода 15-19 юни 2020 (по желание на всеки ученик)
06-08 април 2020 г. - Подаване на заявление за явяване на изпити по чужд език и оценяване на дигиталните компетенции
ЗАЯВЛЕНИЕ - ИТ изтегли
ЗАЯВЛЕНИЕ - чужд език изтегли

Проекти

Училището работи по проекти финансирани по национални и европейски програми.

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата