Добре дошли при нас!    Отличният професионален избор
ПГТ "Проф-др. Асен Златаров" - гр. Бургас
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ на учебно-производствен комплекс "Младост"

Условия на конкурса, документи

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

       Заповед за присъствено провеждане на учебни занятия от 12.04.2021г. Заповед № РД-08-326/09.04.2021
       Заповед за присъствено провеждане на учебни занятия от 04.02.2021г. Заповед № РД-08-219/27.01.2021

       Провеждане на учебни занятия чрез ОРЕС в периода 22.12.2020г. - 31.01.2021г. Заповед № РД-08-200/21.12.2020
       Коледна ваканция - Заповед № РД-08-199/21.12.2020 г.

      От ръководствотоДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. БУРГАС ЗА УЧЕБНА 2020/2021г.

На вниманието на родителите на новоприетите ученици!

      Уважаеми родители, следете на сайта до 08.09.2020 г. ще бъде поместен списък с необходимите учебници!
ПАРАЛЕЛКИ В ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-гр. БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г.


На вниманието на зрелостниците, родителите и квесторите!

      Във връзка с организиране и провеждане на присъствено обучение и дейностите в институциите в системата на предучилищното и училищното образование - Декларация за родители COVID 19

       Съгласно Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката датите за провеждане на държавните зрелостни изпити за сесия май- юни се изменят и определят, както следва...Прочети
Видео инструкция ДЗИ 2020
       В двата изпитни дни – 01 и 03 юни 2020 г.

– Учениците, които ще полагат ДЗИ в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, се пропускат от 8:00 в сградата на училището. Учениците са длъжни да носят лични предпазни средства, служебна бележка, лична карта, 2 бр. черни химикали и голям прозрачен плик за лични вещи.

– Квесторите, които ще дежурят в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, следва да се явят в сградата на училището в 7:45ч. Квесторите са длъжни да носят лични предпазни средства, бадж и заповед от съответното училище.

Инструктаж на зрелостника              Инструктаж за квестора             Инструктаж за учителя консултант


към новините ...

На вниманието на учениците и родителите!


Списък с необходимите учебници за 2020/2021г. изтегли

Дни на медийната грамотност 9.02.-30.04.2021г.
Aнкета за родители

На вниманието на учениците в X клас – НВО!

Важни дати

- Български език и литература - 16.06.2021г. начало 08:00ч.
- Математика - 18.06.2020г. начало 08:00ч.

Проекти

Училището работи по проекти финансирани по национални и европейски програми.

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com