Професионално направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Професия: Администратор в хотелиерството

1 паралелка (26 ученици) с интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично)
и придобиване на III-а СПК.

Професионално направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Професия: Ресторантьор

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на руски език (12 часа седмично)
и придобиване на III-а СПК.
Прием
2020/21
Кетъринг
код
   


Професионално направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Професия: Ресторантьор

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на английски език (12 часа седмично)
и придобиване на III-а СПК.
Професионално направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Професия: Готвач

1 паралелка (26 ученици)
Паралелката е без интензивно и без разширено изучаване на немски език (4 часа седмично)
и придобиване на II-а СПК.

Професионално направление:
Пътувания, туризъм и свободно време

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

1 паралелка (26 ученици) с интензивно изучаване на немски език (18 часа седмично)
и придобиване на III-а СПК.
Професионално направление:
Хранителни технологии

Професия: Техник-технолог в ХВП

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на френски език (12 часа седмично)
и придобиване на III-а СПК.
Професионално направление:
Хранителни технологии

Професия: Хлебар - сладкар

1 паралелка (26 ученици)
Паралелката е без интензивно и без разширено изучаване на английски език (4 часа седмично)
и придобиване на II-а СПК.
За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата