Публична покана 9051278 - 14.03.2016г.

Поканата е публикувана на 15.03.2016г. 20:00

   Публична покана отвори
   Протокол - 28.03.2016г. отвори
   Плащане по договор - април 2016г. отвори
   Плащане - м. октомври 2016г. изтегли

   Документация изтегли
   Договор за обществена поръчка отвори
   Плащане по договор - май 2016г. изтегли
        Открита процедура

                      Документацията е публикувана на 16.09.2015г. 19:00
                      Съобщението е публикувано на 21.10.2015 г. в 19:00 часа
                      Решението е публикувано на 28.10.2015 г. в 20:00 часа

   Решение изтегли
   Документация изтегли
   Разяснение изтегли
   Решение за избор на доставчик изтегли
   Договор изтегли
   Обявления изтегли
   Образец и приложения изтегли
   Съобщениe изтегли
   Протоколи на комисията изтегли
   Плащане-м.ноември 2015г. изтегли
   Плащане м. май 2016г. изтегли

        Публична покана 9039171

                      Поканата е публикувана на 23.02.2015г. 20:00

   Публична покана отвори
   Техническо предложение изтегли
   Възстановена гаранция - 17.03.2015г. изтегли
   Договор - 20.03.2015 г. изтегли
   Плащане - м.май 2015г. изтегли
   Плащане - м.август 2015г. изтегли
   Плащане - м.ноември 2015г. изтегли
   Плащане - м.януари 2016г. изтегли
   Приключване на договор изтегли
   Документация изтегли
   Ценова оферта изтегли
   Протокол изтегли
   Плащане - м.април 2015г. изтегли
   Плащане - м.юни 2015г. изтегли
   Плащане - м.октомври 2015г. изтегли
   Плащане - м.декември 2015г. изтегли
   Плащане - м. февруари 2016г. изтегли
   Освобождаване гаранция изтегли

        Публична покана 9038350

                      Поканата е публикувана на 26.01.2015г. 19:30
                      Протоколът е публикуван на 09.02.2015г. 18:00

   Плащане по договор изтегли
   Плащане по договор - 25.03.2015г. изтегли
   Плащане по договор - 20.09.2015г. изтегли
   Плащане по договор - март 2016г. изтегли
   Плащане по договор - 13.09.2015г. изтегли
   Плащане по договор - ноември 2015г. изтегли
   Публична покана изтегли
   Протокол изтегли
   Документация изтегли
   Договор изтегли
   Протокол - 25.03.2015 г. изтегли

1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата